niedziela, 30 marca 2014

Kto ty jesteś?

Przyznam, że trochę się bałam, jak też zostaną opracowane konferencje ks. Bashobory. Wiem, że ksiądz potrafi na rekolekcjach mówić długo, kwieciście i niestety... chaotycznie (choć przy tym dość przekonująco). Siostra Tomasza, opracowująca materiał rekolekcyjny, poradziła sobie jednak dość dobrze*. Główne pytanie, stawiane przez rekolekcjonistę, dotyczy naszej tożsamości chrześcijańskiej. Czy pamiętamy o godności dziecka Bożego, wynikającej z samego aktu stworzenia? Czy przyjmujemy godność chrześcijanina (daną nam na chrzcie świętym) - i zadania z tego wynikające? Czy korzystamy z darów, otrzymanych w trakcie bierzmowania? Czy przyjmujemy moc sakramentu małżeństwa? Jaka jest nasza mowa - czy osądzamy, czy też wstawiamy się za innymi?
Odtworzenie obrazu Bożego w sobie nie jest łatwe ani możliwe o własnych siłach, dlatego też każdy z rozdziałów kończy się modlitwą - o uzdrowienie i przyjęcie mocy Bożej.
Tchnij w nas, Panie, Twoje tchnienie, ożyw nas na nowo, abyśmy każdego dnia doświadczali bycia Twoimi dziećmi. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Stworzycielu, przywracaj nas do bycia synami i córkami Boga Ojca, połącz nas z Jezusem. Jezu, Ty jesteś Panem. Daj nam Swoją miłość, pokój, daj nam radość. Daj nam, Panie, radość w naszych rodzinach, w naszym kraju, w naszych sercach. Utwierdź nas, Jezu, w Twojej miłości. 

ks. John Baptist Bashobora, Jesteś obrazem Boga, Wydawnictwo Pomoc, Częstochowa 2014.

* Przydałaby się jednak porządna korekta... Może w kolejnym wydaniu?

środa, 26 marca 2014

Skandal miłosierdzia

Rozważania biblijne bpa Rysia - bardzo głębokie, ale też zawsze bardzo życiowe - polecam nieustająco.
Tym razem autor rozważa pozornie dobrze znane fragmenty z Ewangelii św. Łukasza, dotyczące miłosierdzia - o marnotrawnym synu (a może raczej o dwóch marnotrawnych synach... i miłosiernym ojcu), o miłosiernym Samarytaninie, o dłużniku, o Zacheuszu, o ocaleniu jawnogrzesznicy (niektórzy egzegeci mówią, że fragment pierwotnie należał nie do Ewangelii Janowej, ale właśnie Łukaszowej), o uzdrowieniu trędowatego. Pokazuje, że wierność Boga względem człowieka ma dwa wymiary: hesed (przymierze) oraz rahamim (miłosierdzie). Owo miłosierdzie jest częstokroć zaskakujące, denerwujące, niezgodne z poczuciem sprawiedliwości człowieka. A jednak... czy sami w sytuacjach granicznych nie chcielibyśmy być potraktowani z miłością, która "nie pamięta złego"? "Miłosierdzie [...] jest miłością bez wzajemności, która realizuje się nie tam, gdzie trwa pokój, ale tam, gdzie toczy się wojna, nie pomiędzy przyjaciółmi, ale pomiędzy śmiertelnymi wrogami. Chrystus nas kocha jako swoich wrogów. Nie przez to, ale pomimo tego, że uporczywie brniemy w śmierć, padając ofiarami naszych osobistych zbójców".

bp Grzegorz Ryś, Skandal miłosierdzia, WAM, Kraków 2012.

środa, 19 marca 2014

Taki znak

Całkiem niedawno opowiadałam komuś, że do mojego nawrócenia kilkanaście lat temu przyczyniła się (nie wiedząc o tym) niejaka Madzia Buczek (animatorka dziecięcych róż różańcowych, związana z Radiem Maryja). Chciałabym ją kiedyś wyściskać, ale wiem, że do tego nie dojdzie. Nie to, że na Śląsk daleko. Magda ma taką łamliwość kości, że gdybym ją uściskała, mogłaby wylądować w szpitalu. Teoretycznie dziesięciolatka ze złamaną ręką na wózku inwalidzkim mogła niewiele. A jednak Ktoś się nią posłużył...
Filipina jest dużo bardziej niepełnosprawna. Potrzebuje pomocy bliskich we wszystkich czynnościach życiowych. Pewnie nawet nie wie, dla kogo jest znakiem. Dla swoich młodszych braci jest kimś normalnym, jej chorobę traktują jak etap rozwoju (chłopcy potrafią spytać rodziców, czy... oni też kiedyś byli niepełnosprawni). Dla (niektórych) lekarzy szokiem - no bo jak to, w dobie badań prenatalnych, ze świadomością, że urodzi się bardzo chore dziecko, z licznymi niepełnosprawnościami, które nigdy nie będzie samodzielne - nie zgodzić się na aborcję? Dla rodziny i przyjaciół - mimo zmęczenia i trudu, codziennej ciężkiej pracy, pytań i wątpliwości - małą nauczycielką miłości.

Sophie Chevillard Lutz, Filipina. Siła kruchego życia, eSPe, Kraków 2008.

Wierny przyjaciel lekarstwem życia

Za pomocą krótkiej historii z życia dwójki przyjaciół autorki pokazują, że reguły rozeznawania św. Ignacego można wykorzystywać w całkiem zwyczajnych sytuacjach. Także sugestywne ilustracje, dobrze przedstawiające odczuwane przez głównego bohatera emocje i nastroje, ukazują, w jaki sposób oddziałują na człowieka myśli przychodzące bądź to od ducha złego, bądź to od ducha dobrego.
Co zrobi Ignacy? Czy pogodzi się z przyjacielem? Zobaczcie...

Inga Pozorska, Malwina Kocot, Ignacy i drogocenny skarb, Wydawnictwo Ośrodek Odnowy Życia w Duchu Świętym, Łódź 2013.