niedziela, 30 marca 2014

Kto ty jesteś?

Przyznam, że trochę się bałam, jak też zostaną opracowane konferencje ks. Bashobory. Wiem, że ksiądz potrafi na rekolekcjach mówić długo, kwieciście i niestety... chaotycznie (choć przy tym dość przekonująco). Siostra Tomasza, opracowująca materiał rekolekcyjny, poradziła sobie jednak dość dobrze*. Główne pytanie, stawiane przez rekolekcjonistę, dotyczy naszej tożsamości chrześcijańskiej. Czy pamiętamy o godności dziecka Bożego, wynikającej z samego aktu stworzenia? Czy przyjmujemy godność chrześcijanina (daną nam na chrzcie świętym) - i zadania z tego wynikające? Czy korzystamy z darów, otrzymanych w trakcie bierzmowania? Czy przyjmujemy moc sakramentu małżeństwa? Jaka jest nasza mowa - czy osądzamy, czy też wstawiamy się za innymi?
Odtworzenie obrazu Bożego w sobie nie jest łatwe ani możliwe o własnych siłach, dlatego też każdy z rozdziałów kończy się modlitwą - o uzdrowienie i przyjęcie mocy Bożej.
Tchnij w nas, Panie, Twoje tchnienie, ożyw nas na nowo, abyśmy każdego dnia doświadczali bycia Twoimi dziećmi. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Stworzycielu, przywracaj nas do bycia synami i córkami Boga Ojca, połącz nas z Jezusem. Jezu, Ty jesteś Panem. Daj nam Swoją miłość, pokój, daj nam radość. Daj nam, Panie, radość w naszych rodzinach, w naszym kraju, w naszych sercach. Utwierdź nas, Jezu, w Twojej miłości. 

ks. John Baptist Bashobora, Jesteś obrazem Boga, Wydawnictwo Pomoc, Częstochowa 2014.

* Przydałaby się jednak porządna korekta... Może w kolejnym wydaniu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz